a Szupermenta teszthez kapcsolódó Embléma használatának feltételeiről

Jelen felhasználási feltétel szabályozza az embléma használatát a NÉBIH Szupermenta tesztjein dobogós helyezést elérő termékek/szolgáltatások vonatkozásában.

 1. Embléma
  • Embléma típusai
   • Embléma „A”
    nébih_minősítés_MINTA
   • Embléma „B”
    nébih_minősítés_webes_MINTA
 • Embléma használatának módjai
 • Az „A” verziót csak a helyezett terméken lehet megjeleníteni.
 • A „B” verzió felhasználható a helyezett termék vagy szolgáltatás ismertetőiben, szolgáltatáshoz kötődő épületen, prospektusaiban, honlapon, eladótérben, a cégek katalógusaiban, kiállítási standjain, árubemutatóin stb., úgy is, hogy vele együtt nem látszik a helyezett termék/szolgáltatás.
 • Ügyelni kell arra, hogy az embléma csak a helyezett termékre vonatkozzék, és félreérthetően ne juttasson előnyökhöz más termékeket.
 • Az embléma csak eredeti változatban használható fel.
 • Embléma letöltése: az arra jogosult gyártó/forgalmazó vagy első magyarországi forgalmazó, a felhasználási feltételek elfogadása után e-mailben kapja meg a felhasználható emblémát. A felhasználáshoz az info@szupermenta.hu e-mail címen vehetik fel a kapcsolatot.
 1. Embléma használatának feltételei
  • A helyezett terméket gyártó/termelő vagy első magyarországi forgalmazó (továbbiakban: Emblémahasználó) kaphatja meg az embléma használati jogát.
  • Az emblémát csak a teszt során feltárt hiányosságok kijavítása után lehet használni. Az emblémahasználó a hibák javítását bizonyító dokumentumot megküldi a NÉBIH-nek, aki a beküldött dokumentumok alapján egyedileg bírálja el az embléma használatát.
  • Az igénylésre a termékteszt eredményeinek közzétételétől számított 45 napon belül van lehetőség. Kivételt képeznek ez alól a 2014-ben és a 2015-ben vizsgált és publikált termékcsoportok. Esetükben 2016. április 30-a a határidő.
  • Az emblémát az igényléstől számított 1 évig lehet használni. A már forgalomba hozott (gyártótól/termelőtől vagy az első betárolóhelyről kiszállított) termékeknél további 3 hónapig.
  • A helyezett terméket csak a vizsgált termékkel azonos összetételben szabad gyártani.
  • A helyezett termék gyártója és gyártástechnológiája a vizsgált termék gyártójához és gyártástechnológiájához képest nem változtatható.
  • Az előállítás során használt összetevők minősége nem lehet rosszabb, a helyezett termék gyártása során felhasznált összetevőkhöz képest.
  • Az első magyarországi forgalmazónak nyilatkoztatnia kell a gyártót a fenti pontok betartásáról.
  • Friss zöldség-gyümölcs esetében az adott gazdálkodó csak azon a termékén használhatja az emblémát, amely a helyezést elért termékkel azonos fajtájú, azonos termőterületről származik, illetve azonos termesztési technológia mellett, azonos gazdálkodási évben történt annak előállítása.
  • Az emblémahasználó az embléma használatát harmadik személy részére átadhatja, de a fentebb leírt feltételek betartásáért Embléma használó felel.
 2. Embléma használati jogának megszűnése
  • Ha a fent említett időtartam lejár.
  • Ha megsérti az előírt feltételeket.
 3. Ellenőrzés
  • Az emblémahasználó tudomásul veszi, hogy a NÉBIH nem hatósági ellenőrzés keretében, de ellenőrizheti vagy ellenőriztetheti az embléma megfelelő használatát.
 4. Adatkezelés
  • Az emblémahasználó által megadott személyes adatok a mindenkori törvényes előírások betartásával kerülnek kezelésre, azok harmadik fél számára nem adhatók át, és kizárólag a szolgáltatás működtetéséhez szükséges mértékben használhatók fel.

A jelen felhasználási feltételeket bármikor jogunkban áll megváltoztatni úgy, hogy az új felhasználási feltételeket a Honlapon elérhetővé tesszük.

Az embléma engedély nélküli használata szerzői jogi, büntetőjogi és polgári jogi következményekkel jár. Vita esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróság jár el.