Image default

Tudjuk, mi kerül a muskátlira

Tápoldatokat tesztelt a Nébih

Milyen tápoldatot válasszunk? Egyáltalán szükséges bármit is használni a növényeinkhez? Honnan tudhatjuk, hogy milyen a növény tápanyag-igénye? Tápoldatokat tesztelt a Nébih!

A tápoldatok hatósági vizsgálata

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) terméktesztjeinek folytatásaként a hazánkban kapható tápoldatok (szakmai néven: engedélyköteles és EK jelölésű oldatműtrágyák) ellenőrzését végezte el. Mint ismeretes a tápoldatok a növények tápanyag-utánpótlására szolgálnak, illetve a talajok tápanyag-szolgáltató képességét, termőképességét javítják. Nem elegendő azonban az, hogy a tápoldatok kedvező hatást fejtsenek ki a termesztett növényre és a talajra, meg kell akadályozni, hogy kedvezőtlen hatást gyakoroljanak az emberek, az állatok és a növények egészségére, továbbá fontos követelmény, hogy ne veszélyeztessék környezetünket és a természetet. Ennek megfelelően a forgalomba hozott termékeknek vagy az Európai Unió, hatóanyag-tartalom tekintetében szigorúbb szabályozásának kell megfelelniük, vagy pedig hazai forgalomba hozatali és felhasználási engedéllyel kell rendelkezniük, ahol a hatóanyag-tartalmon kívül egyéb környezetvédelmi és egészségügyi szempontoknak való megfelelést is vizsgálnak az engedélyezés során.

A tápoldatokra nemzeti szintű szabályozás (36/2006. (V. 18.) FVM rendelet) vonatkozik, amennyiben engedélyköteles termésnövelő anyagként kívánja a gyártó, vagy forgalmazó azt értékesíteni. Hazai és Európai Uniós rendelet szabályozza az EK-műtrágyaként megjelölt – akár hazai, akár külföldi gyártó által előállított és forgalmazott – termék kereskedelmét (37/2006. (V. 18.) FVM rendelet; Európai Parlament és Tanács 2003/2003/EK (október 13.) rendelete továbbiakban 2003/2003/EK). Ebben az esetben a csomagoló anyagon/flakonon szereplő feliratozás segíti a vásárlót a számára megfelelő készítmény kiválasztásában.

Általános tápoldat kategóriatápoldat dobogó
Neveljük és növeljük! Mik azok a termésnövelő anyagok?

Tudtad -e?

A műtrágya, az oldatműtrágya és EK-műtrágya meghatározása

Műtrágya: a növények tápanyagellátását szolgáló, iparilag, kémiai úton előállított termésnövelő anyag.
Oldatműtrágya: kémiai reakció útján nyert, szilárd szemcsétől mentes folyékony műtrágya,
EK-műtrágya: Az Európai Unió tagállamai között, külön engedélyezési eljárás nélkül, szabadon forgalmazható műtrágya. Az EK jelölés használatának kritériumait az Európai Parlament és Tanács 2003/2003 (október 13.) rendelete tartalmazza.

Ez is érdekelheti

A fent leírtak miatt kerültek célkeresztbe a népszerű nevükön tápoldatnak ismert termékek közül az általános tápoldatok, a muskátli tápoldatok és a kaktusz tápoldatok. A Nébih által koordinált kiemelt ellenőrzés során 50 db tápoldat hatósági mintavétele történt meg kereskedelmi egységekben. A termékek kiválasztásánál külön figyelmet fordítottunk arra, hogy a minták reprezentálják a hazai boltokban található kínálatot. A tápoldatok közül jellemzően a 250-, a 400-, az 500- és és az 1000 ml-es kiszerelésű termékeket vizsgáltuk, hisz a vásárlók körében is ezek a legnépszerűbbek. Emellett megmintáztuk az önadagolós 32 ml-es flakonokat is.

A részletes vizsgálati eredményeket IDE kattintva lehet letölteni.
A célellenőrzés során:
 • vizsgáltuk az engedélyokiratban szereplő minőségi paramétereket, a teljes tápelem-összetételt,
 • ellenőriztük a termékek jelölésének, címkézésének megfelelőségét, a magyar nyelvű felirat meglétét, a gyártó által garantált tápelem-tartalmat,
 • felhasználói kedveltségi vizsgálatot végeztünk.
Muskátli tápoldat kategória
Minőség

Növény- és talajvédelmi feladatai során az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv ellenőrzi az engedélyköteles termékek, valamint az EK-műtrágyák gyártási, kiszerelési, nyilvántartási, jelölési, csomagolási, címkézési, szállítási, forgalomba hozatali, raktározási, tárolási, minőségi, felhasználhatósági és alkalmazási előírásainak megtartását, illetve az ezek céljára szolgáló helyiségeket, berendezéseket és felszereléseket, valamint a biztonsági adatlapok meglétét.

A célellenőrzés folyamán az engedélyköteles termésnövelő anyagokként forgalomba hozott tápoldatok körében elvégeztük a forgalomba hozatali és felhasználási engedélyben előírt minőségi paraméterek ellenőrzését, az EK-műtrágyaként forgalmazott termékkör esetében pedig a címkén szereplő (garantált) hatóanyag tartalom tényleges mennyiségét.

Az áttekinthetőség érdekében a termékteszt eredményeit bemutató táblázatban az összes hatóanyag-tartalmat m/m%-ban vagy m/v%-ban adtunk meg. Amennyiben a címkén vagy az engedélyokiratban a garantált hatóanyagtartalom más mértékegységben volt megadva mind a garantált hatóanyagtartalmat, mind a laboratórium által mért eredményeket m/m% vagy m/v%-ra váltottuk át, szükség esetén a laboratórium által mért sűrűség érték felhasználásával.

A mért hatóanyag-tartalom értékelésénél figyelembe vettük a vonatkozó jogszabályokban az adott tápelemekre vonatkozó tűréshatárokat, valamint az egyes paraméterekre vonatkozó mérési bizonytalanságot is. A tűréshatárok megállapításának célja a gyártás, a mintavétel és az elemzés során jelentkező eltérések figyelembevétele.

Kaktusz tápoldat kategória

Engedélyköteles és EK-műtrágyák esetében a tűréshatárok a következőképpen alakulnak:

 1. Makroelem tartalmú szervetlen összetett műtrágyák tűréshatárainak tömegszázalékban kifejezett negatív értékei:
TápanyagelemekTűréshatár, % (m/m)
N (nitrogén)1,1
P2O5 (foszfor)1,1
K2O (kálium)1,1
Háromkomponensű műtrágyák (N, P2O5, K2O)1,9
 1. Mezoelem tartalmú szervetlen összetett műtrágyák tűréshatárainak tömegszázalékban kifejezett negatív értékei:

A garantált kalcium-, magnézium-, és kéntartalom tekintetében megállapított tűréshatár az adott tápanyag garantált tartalmának egynegyed része, de legfeljebb 0,9%-a abszolút értékben.

EK-műtrágya tápoldatok esetében a mikroelem tartalmú szervetlen összetett műtrágyák tűréshatárainak tömegszázalékban kifejezett negatív értékei:

A garantált mikroelem tartalom tekintetében a megállapított tűréshatár a következő:

 • 0,4% abszolút értékben véve 2%-ot meghaladó tartalom esetében,
 • a garantált érték egyötöd része 2%-ot meg nem haladó tartalom esetében.

Engedélyköteles tápoldatok esetében a mikroelem tartalmú szervetlen összetett műtrágyák tűréshatárainak tömegszázalékban kifejezett negatív értékei:

A garantált mikroelem tartalom tekintetében a megállapított tűréshatár a következő:

 • 0,4 % abszolút értékben véve 2%-ot meghaladó tartalom esetében,
 • a garantált érték 20%-a 0,05-2,00 tömegszázalék közötti tartalom esetében,
 • a garantált érték 50%-a 0,05 tömegszázalék alatti tartalom esetében.

A vizsgált 50 tápoldat közül 19 terméknél találtunk beltartalmi hiányosságot. Tizenhat termék esetében nagy részben a makroelem-tartalom és három terméknél a makro- és mezoelem-tartalom együttesen volt alacsonyabb az előírtnál.

A „Valentin virágtáp”, és az Eurogarden Kft. által gyártott „Általános tápoldat” , valamint a „Muskátli és balkonnövény tápoldat” megnevezésű termékek esetében több paraméter a garantált tápanyagtartalom töredékét tartalmazta, mellyel súlyosan megtévesztik a felhasználót.

A toxikus elem tartalmak az engedélyköteles termékek közül minden esetben megfeleltek az előírt határértéknek, az EK-műtrágyáknál a 2003/2003/EK rendelet nem állapít meg határértéket a toxikus elemek vonatkozásában.

Jelölés

A jogszabályokban előírt jelölési követelményeket minden megmintázott terméknél ellenőriztük.

A tápoldatok csomagolóanyagán kötelező a magyar nyelvű felirat, mely egyrészt az engedélyokiratban szereplő paramétereket tartalmazza, másrészt (EK-műtrágyáknál) a 2003/2003/EK rendelet címkézésre vonatkozó előírásainak kell megfelelnie.

A jelölés ellenőrzése során 50 db termékből 6 db termék esetében találkoztak az ellenőrök jelölési hibákkal, amelyek miatt a felelős forgalmazókkal szemben forgalomba hozatali és felhasználási korlátozást alkalmaztak. Általános hiba volt olyan tulajdonság feltüntetése a címkén, ami nem megengedett EK-műtrágyaként történő forgalmazás esetén (pl.az összetételben biológiailag aktív anyagokra történő utalás). Hiba volt továbbá EK- műtrágyaként forgalomba hozott néhány terméken a magnézium, mint hatóanyag olyan jelölése, mely szerint az a termék EK műtrágyaként nem lenne forgalomba hozható (a címkén garantált hatóanyag-tartalom kevesebb, mint az EK műtrágyaként forgalmazható termékekre vonatkozó minimális magnéziumtartalom).

Összefoglalva: 5 esetben csupán jelölési hiányosságot tapasztaltunk, 18 terméknél esett kifogás alá egyedül a hatóanyag-tartalom, és 1 terméknél a jelölés és a hatóanyag-tartalom együttesen kifogásolhatónak mutatkozott.

A vizsgálat során bebizonyosodott, hogy az 50 termékből összességében 24 termék nem felelt meg az előírásoknak. A kifogásolt termékekkel szemben megindult a hatósági eljárás, forgalomba hozatali és felhasználási korlátozást rendelt el a hatóság.

Felhasználói kedveltségi vizsgálat

A NÉBIH szakemberei a felhasználói kedveltségi vizsgálat során a tápoldatokat 1-5 pontig osztályozták az alábbi szempontok szerint:

 • az adagolási információk pontossága (a termék felhasználási lehetőségére, alkalmazható dózisokra, adagolásra vonatkozó pontos információk egyértelmű meghatározása)
 • a címke olvashatósága (címke könnyen olvasható, kezelhetősége és minősége megfelelő)
 • a tápoldat adagolása kényelmes, biztonságos
 • a flakon stabilitása, kezelhetősége, (merev falú, könnyen megfogható)
 • a flakon biztonságos nyitása és zárása, szivárgásmentessége.

Az értékelés során plusz ponttal jutalmaztuk azokat a termékeket, amelyeknél a fő tápelemtartalom mellett még mikroelemeket is tartalmazott a készítmény.

A szakemberek érdekességként kiszámították a tápoldatok fő tápelem tartalmának fajlagos árát is, azaz, hogy 1 kg hatóanyag mennyibe kerül a különböző termékekben. A mért eredmény szerint a legkedvezőbb áron a Tesco virágtáp, Tesco muskátlitáp, valamint a Compo kaktusztáp szerepelt. Egy kg hatóanyagért pedig azok fizetnek a legtöbbet, akik önadagolós termékeket választanak.

Felhasználási tanácsok

A tápoldatokat ajánlatos száraz, hűvös, de fagymentes helyen tárolni, a felhasználást követően a következő használatig jól visszazárni.

Olyan kiszerelést válasszunk, amelyet felbontás után belátható időn belül fel tudunk használni.

A termékek jelentős hányada felbontás nélkül korlátlan ideig eltartható, az esetleges kristályos kiválás meleg helyen visszaoldható.

A tömény oldatot ne öntsük közvetlenül a növényre, mert perzselést okozhat, kerüljük a túladagolást.

Kapcsolódó tartalmaink

Adatkezelési tájékoztatónkban megismerheti, hogyan gondoskodunk személyes adatai védelméről. Weboldalunk cookie-kat (sütiket) használ a jobb felhasználói élmény érdekében, melynek biztosításához kérjük, kattintson az „Elfogadom” gombra. Elfogad További információk